JezikPretragaContactFacebookYouTubeLinked In
English Serbian Latin

Svara joga: drevna nauka o disanju

Svara joga: drevna nauka o disanju

Čovek se rađa s udahom i napušta telo s izdahom. Dah je saputnik naše duše.

Ako malo bolje osmotrite svoje disanje i pratite vazduh kako protiče kroz vaše nozdrve, primetićete da se disanje tokom dužeg vremena odvija aktivnije samo kroz jednu nozdrvu, iako se čini da dah podjednako struji kroz obe nozdrve. Nakon nekog vremena prohodnost jedne nozdrve se ograničava, a druga nozdrva se otvara. Aktivnost nozdrva se smenjuje svakih sat ili sat i dvadeset minuta. Ovaj ritam reguliše sve psihološke i fiziološke procese čoveka. Ako se on naruši, to je znak da u telu nešto ne funkcioniše kako treba. Tome naučava Svara joga (Swara Yoga).

Svara joga je nauka koja proučava dah i zakonitosti njegovog proticanja. Ona teži uravnotežavanju uma i tela putem prilagođavanja aktivnosti sa svarom (prohodnom nozdrvom). Prateći veoma fine promene toka vazduha kroz nozdrve, svara jogi je u stanju da sazna najsuptilnije promene u svom telu i da utiče na njih u željenom pravcu, a samim tim i na tok budućih događaja.

Naizmeničan ritam kretanja vazduha kroz nozdrve nije slučajan. On je zasnovan na energetskim ritmovima tela i aktivnostima moždanih hemisfera. Jedna svara teče kroz levu nozdrvu, druga kroz desnu, a treća kroz obe podjednako. Ove zakonitosti su u skladu sa fiziologijom joge koja razlikuje tri glavna energetska kanala. Prvi je Ida - njegova temporalna aktivnost iskazuje se kroz otvorenost leve nozdrve, drugi je Pingala - njegova aktivnost iskazuje se kroz otvorenost desne nozdrve, a treći je Sušumna - aktivan je kada su obe nozdrve podjednako otvorene. Ida energetski tok (nadi) zove se i Mesečev kanal i odnosi se na Um (Ćita), odnosno na mentalno-emotivne aktivnosti, Pingala je poznat i kao Sunčev tok, predstavlja životnu snagu (prana) i Sušumna - u ljudskom telu korespondira sa kičmenim stubom, odnosi se na Dušu (Atma). Ćita upravlja nervima čulnih organa (gjanindrija), kao što su oči, uši, nos, jezik i koža.

Ida koja je povezana sa desnom i Pingala sa levom hemisferom mozga, ukrštaju se. Desna hemisfera mozga obrađuje informacije na difuzan i sveobuhvatan način. Stimuliše kreativnost i umetničke talente. Leva hemisfera, koja je povezana sa Pingalom obrađuje informacije linearno i logički. Neurolozi su otkrili ritam u aktivnosti moždanih hemisfera. Svaka hemisfera aktivna je od 60 do 90 minuta. Kada se jedan ciklus završi, dolazi do prenosa energije kroz membranu zvanu corpus calosum, koja sprovodi energiju iz jedne hemisfere mozga u drugu i to traje 1-4 minute. Takođe je potvrđeno da moždane hemisfere kontrolišu disanje kroz levu i desnu nozdrvu. Ida je povezana sa parasimpatičkim nervnim sistemom (PNS), koji šalje impulse unutrašnjim organima da bi stimulisao unutrašnje procese. Ovo dovodi do opšteg stanja opuštenosti spoljašnjih mišića, spuštajući na taj način temperaturu spoljnog tela. Zbog toga se kaže da Ida ima rashlađujući, opuštajući i introvertni uticaj. Pingala je, sa druge, strane povezana sa simpoatičkim nervnom sistemom (SNS), koji oslobađa adrenalin da bi stimulisao površinske mišiće. SNS priprema telo na stres i spoljnu aktivnost (npr. ubrzava rad srca i zagreva čitavo telo), pa se zato kaže da Pingala energizuje, zagreva i ekstrovertuje.

Moguće je dobiti dublje informacije o nekoj osobi samo iz načina njenog disanja. Na primer, kada se neko ljuti ili je emocionalno uznemiren, brzina i snaga disanja se povećava, a kada je zadovoljan njegovo disanje je sporo i mnirno. Tok vazduha kroz svaku nozdrvu određuje raspoloženje svake osobe. Kada je tok vazduzha veći kroz levu nozdrvu najverovatnije je osoba tada više naklonjena razmišljanju (mentalna energija je dominantna, a pranična slaba). Kada je tok veći kroz desnu nozdrvu, osoba je više naklonjena fizičkim aktivnostima (pranična moć je snažnija, a mentalna slaba.). Kada su obe nozdrve podjednako prohodne znači da je spiritualna energija na snazi. Prema svara jogi, ovaj tok se neprestano menja, pa je protok veći kroz levu, a nekad kroz desnu nozdrvu. Taj tok se menja poribližno svakog sata što odgovara promeni aktivnosti čoveka. Svara jogi na taj tok može da utiče određenim tehnikama. Da bi to postigli, oni zauzimaju padadirasanu koja koja je posebno namenjena menjanju svare.

Stari tantrički tekst koji opisuje predmet Svara joge – Šiva Svarodaja (Shiva Swarodaya), daje sledeći opis: aktivni nadi (energetski tok) teče dva i po ghatija (60 minuta), nakon toga je aktivna Sušumna, 1-4 minuta, zatim počinje da dominira sledeći nadi. Kada je leva nozdrva aktivna, tj. prohodna, to ukazuje na aktivnost desne moždane hemisfere, a kada je desna nozdrva otvorena, onda je aktivna leva hemisfera mozga. Dah koji protiče kroz levu ili desnu nozdrvu, treba da teče po sistematičnom redosledu u skladu sa kretanjem sunca i meseca. Tačno se zna kada koja nozdrva treba da bude otvorena u trenutku izlaska sunca u određenoj fazi meseca (tithi), i to se smenjuje na svaka tri dana. Ako taj ritam nije prisutan u telu, to ukazuje na izvestan energetski disbalans. Postoji tabela po kojoj možemo proveravati da li se naš ciklus disanja poklapa sa kosmičkim.

Kada je aktivna Ida (leva nozdrva prohodna), najbolje je obavljati sledeće aktivnosti:

 1. - pijenje vode i mokrenje
 2. - ustajanje iz kreveta
 3. - miran i staložen posao koji zahteva mentalnu aktivnost
 4. - pomaganje drugima
 5. - izglađivanje nesporazuma
 6. - religiozni obredi, ponavljanje mantre
 7. - duže putovanje
 8. - pevanje, sviranje, komponovanje ili slušanje muzike
 9. - za žene – vreme za seksualne odnose.
 10.  

Kada je aktivna Pingala (desna nozdrva otvorena) sledeće aktivnosti su povoljne:

 1. - fizički poslovi
 2. - uzimanje hrane
 3. - rizični poduhvati
 4. - intelektualni napori
 5. - trgovina
 6. - kraća putovanja
 7. - suprotstavljanje mišljenja
 8. - za muškarce – vreme za seksualne kontakte.
 9.  

Kada se dah slobodno i podjednako kreće kroz obe nozdrve (prilikom aktivnosti Sušumne), um je povučen iz spoljašnjeg sveta i ima tenedenciju da se uvuče u dublje slojeve svesti. Taj period (trajanja od 1 do 4 min), nepovoljan je za sve aktivnosti, osim za duhovni rad. Nesvesno je probuđeno sa sušumna nadijem pre nego što je on probuđen. Samo kada je sušumna u potpunosti probuđena možemo da iskusimo postojanje svesti.

Primećeno je da kada je jedna nozdrva neprestano otvorena duže od tri dana uzastopno predstoji fizička, mentalna ili emotivna kriza. Mnogi poremećaji kao što su nadutost, dijareja, loše varenje, dispepsija, disajni poremećaji i impotencija, povezani su sa neumerenim tokom Ide (leve nozdrve) dok su hipertenzija, višak kiseline ili čir, posledica su ekscesivne aktivnosti Pingale (desne nozdrve). Pre pojave bolesti narušava se ritam toka svara i treba nešto preduzeti kako bi se on donekle uravnotežio. Na primer, kada astmatičari osete da će dobiti napad, mogu blokirati aktivnu nozdrvu kako bi sprečili ili ublažili njegovu žestinu. To isto važi i za glavobolju. Vatom ili prstom zatvorite aktivnu nozdrvu i lagano, ujednačeno dišite desetak minuta samo kroz drugu slabije prohodnu.

Kada legnete na desnu stranu, primetićete da vam se nakon kraćeg vremena otvara leva nozdrva, i obrnuto. Ako imate visoku temperaturu, preporučljivo je ležati na desnoj strani, kako bi se aktivirala Ida – hladna struja (leva nozdrva) i obrnuto, ako osećate hladnoću u telu, lezite na levu stranu, kako bi se otvorila desna nozdrva i tako aktivirao topli tok – Pingala nadi. Preporučljivo je spavati na levoj strani, kako biste u toku noći, koja je po prirodi Jin - Ida, izbalansirali njen uticaj podsticanjem toka Pingala - Jang. Jedno istraživanje u kojem je učestvovalo 48 osoba koje pate od problema sa želudcem pokazalo je da dve trećine njih spava na desnoj strani. S kontrolnom gupom od sedam zdravih osoba obavljen je eksperiment - savetovano im je da spavaju samo na desnoj strani. Nakon nedelju dana kod svih su se pojavili znaci slabog varenja. Simptomi su nestali kada su ponovo počeli da spavaju na levoj strani.

Šiva Svarodaja obiluje i drugim interesantnim, praktičnim pravilima i uputstvima:

 1. - Ako želite da vam dan bude uspešan, nakon buđenja odredite aktivnu Svaru i rukom koja odgovara aktivnoj Svari dodirnite stranu lica i nozdrvu koja je prohodna.
 2. - Ustanite iz kreveta nogom koja odgovara aktivnoj nozdrvi i spustite je na pod. Ako je aktivna Pingala (otvorena desna nozdrva), zakoračite desnim stopalom prema istoku ili severu. U slučaju da je aktivna Ida (otvorena leva nozdrva), zakoračite prvo levom nogom i to u pravcu zapada ili juga. (Pretpostavlja se da odatle potiče izraz “ustati na levu nogu”).
 3. - Kada krenete na putovanje, pre nego što napustite kuću, zakoračite preko praga nogom koja odgovara strani aktivne Svare (otvorene nozdrve).
 4. - Ako želite da izgladite konflikt s nekom osobom, krenite ka njoj nogom koja odgovara strani aktivne nozdrve, ali u toku komunikacije držite osobu na strani vaše zatvorene nozdrve.
 5.  - Kada primate ili nudite nešto, neka to bude rukom koja odgovara strani aktivne nozdrve.
 6. - U toku ljubavnog odnosa, kod muškarca treba da bude otvorena desna, a kod žene leva nozdrva.
 7. - Ako se želi određeni muško det,e muškarcu tokom odnosa treba da bude prohodna desna svara, a ženi leva, a za žensko dete obrnuto.
 8. - Kako bi se produžila mladost treba menjati svare voljno više pita (uz praktikovanje Viparita Karani mudre).
 9.  

Svara joga ukazuje na još jednu veoma važnu stvar - dužinu izdahnutog vazduha. Cilj je da dužina vazduha koji izdišemo bude što kraća. Jogiji su utvrdili dužinu izdahnutog vazduha za svaku aktivnost koju obavljamo, uzimajući u obzir godine starosti, težinu, visinu i drugo. Kaže se da osoba slabije konstitucije projektuje izdah na veću udaljenost. Ako dužina vašeg izdaha dok ležite prelazi 8 inča (jedan inč je 2,54 cm), to je siguran znak da gubite veliku količinu energije. Što je manja dužina izdahnutog vazduha, više energije – Prane se zadržava u telu (pri tom ne treba izgubiti iz vida da se jogi udiše i izdiše isključivo kroz nos). Do ovog otkrića došao i ruski lekar dr Butejko, koji je pomogao mnogim ljudima obolelim od astme, kada je zvanična medicina bila nemoćna.

 1. Autor: Master prof. filozofije Maja Vučković, sertifikovana instruktorka Tradicionalne joge, S-VYASA joga univerziteta, Fakulteta za sport i turizam – TIMS i Vidya Yoga škole. Registrovana instruktorka joge kod joga alijansi, akreditovana nominacijama: RYIT 500 (registrovani međunarodni učitelj joge), E-RYT 200 (iskusni registrovani učitelj joge) i YACEP (pružalac kontinuirane edukacije), s profesionalnom licencom i dozvolom za rad Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.
 2.  

Predavanja i radionice o Svara jogi održavaju se na različitim lokacijama u Novom Sadu. U Fit Land studiju vodim ih prema sledećem RASPOREDU.

Ukoliko ste zainteresovani za grupne ili individualne časove pranajame, slobodno mi se javite putem formulara moji se nalazi OVDE.

Literatura:

 • 1. Muktibodhananda, Swami: Svara Joga: Tantrička nauka moždane respiracije. Beograd: Gangotri, 1997.
 • 2. Saraswati, Swami Niranjanananda: Asana, Pranayama, Mudra, Bandha. Monghur, Bihar, India: Bihar School of Yoga, 1969.
 •  
 1.  

Dobro došli na moj sajt!

Ovde ćete naći tekstove o bioetici, estetici, ekofilozofiji, aktivizmu za prava i zaštitu životinja, zatim alatke za zdraviji i spokojniji stil života, kao što su joga i veganstvo, ali i upotrebne i ukrasne predmete koje izrađujem, a koji su deo radionice AHIMSA YOGA & ART.
Nadam se da ćete ovde pronaći mnogo više od toga, pre svega motivaciju za svoje aktivnosti i lični razvoj. 
 1. Namaste, Maja

Korpa

Korpa je prazna
Korpa je prazna
http://maja-vuckovic.com/inner.php/shop/

e-Obaveštenja

Registruj se sad!
Odjava

Ako želite da se odjavite sa liste, upišite kod za odjavu koji ste dobili kad ste kliknili na odjavu.

http://maja-vuckovic.com/inner.php/ajax
Molimo sačekajte ...
Nevažeća e-mail adresa

Galerija

Citati

Potrebno bi bilo više od deset miliona godina života na Zemlji kako bi se povratio isti onaj broj vrsta koji je postojao pre izumiranja koje je uzrokovao čovek.

Dalje
http://maja-vuckovic.com/inner.php/ajax
Molimo sačekajte ...

Anketa

Koji način ishrane primenjujete?
Click on an option to vote.

Partneri i akreditacije

       

      

       

vidza zoga