LanguageSearchContactFacebookYouTubeLinked In
English Serbian Latin

Yoga Nidra - a deep relaxation technique

Yoga Nidra - a deep relaxation technique

Joga Nidra je tehnika duboke i progresivne jogičke relaksacije, koju je kreirao poznati jogi Svami Satjananda Sarasvati, a koji ju je definisao kao relaksaciju postignutu sabranošću uma. Ona predstavlja sistematsku metodu za postizanje potpunog fizičkog, emocionalnog i mentalnog opuštanja. Njen cilj je da osposobi praktikanta da upražnjava više stepene joge, kao i da pojedincu omogući da se odmori, relaksira i izleči sam sebe.

Joga nidra se kroz praksu pokazala kao veoma delotvorna tehnika u prevenciji i redukciji stresa na fizičkom, emotivnom i mentalnom nivou. Tehnika je jednostavna i zasniva se na receptivnoj svesnosti, a ne na koncentraciji. Cilj je da se vežbač uvede u tzv. hipnagogno stanje svesti – Alfa stanje, a zatim se kreće u dublji rad sa emocijama i simbolima.

Dok se mirno i opušteno leži na leđima, slušaju se instrukcije joga učitelja, koji vežbače vodi kroz Joga Nidru u trajanju od 20-30 min. Prvo se progresivno opuštaju pojedini delovi tela i to u određenom redosledu. U ovom delu vežbanja dolazi do opuštanja i pročišćavanja nervnih, senzornih i motornih puteva. Redosled opuštanja pojedinih delova tela je determinisan rasporedom centara u kori velikog mozga, koji ih inervišu. Ta neuronska mapa tela se zove Homunkulus (čovečuljak[1]). Kada bih ga slikovito predstavili, izgledao bi ovako:

Zatim se od vežbača traži da doživljava dihotomna osećanja, kao što su težina - lakoća, toplota  - hladnoća, zadovoljstvo – patnja, zadržavajući se samo onoliko koliko je potrebno na svakom od njih. Ovim se održava opušteno i svesno svedočenje konfliktnih i opozitnih emotivnih reakcija. Vremenom se takav unutrašnji stav prenosi i na svakodnevne životne situacije i mi postajemo zrelije ličnosti, jer se u nama javlja neprijanjajući pogled na život.

Poslednji deo vežbanja se sastoji iz vizualizacije simbola, odnosno arhetipova. Ovde se vežbač već dovoljno opustio i dublja područja uma su mu dostupnija. Na ovom nivou se komunikacija sa podsvesnim obavlja putem slika, boja, unutrašnjih zvukova, jer to je jezik podsvesnog uma. Jedan simbol nosi u sebi poruku i mudrost, koju stotine i stotine reči ne bi mogle opisati. Ovde su iskustva kondenzovana u formi slika, čijom vizualizacijom oživljavamo svoja iskustva i potisnute impresije. One nam služe kao katalizator unutrašnjeg buđenja. Podsvesni i nesvesni utisci se oslobađaju, kako bi se integrisali u svesti. Aspirantu se spolja menja život, kao posledica unutrašnjeg oslobađanja. Duboki unutrašnji svet podsvesnog nam postaje bliži, jer se na ovaj način premošćuje praznina svesti između budnog stanja i nesvesnog.

Rad sa simbolima je veoma praktičan i može nam pomoći ne samo u restruktuiranju celokupne ličnosti, već i boljem upoznavanju naših unutrašnjih potencijala. Praktičnost njihove primene se iskazuje i u mogućnosti korekcije mnogih životnih prepreka i svesnom usmeravanju toka života u skladu sa energijom naše namere.

Simboli sa kojima se najčešće radi su: žuti kvadrat (predstavlja element Zemlju, a njegova vizualizacija efikasnije pokreće unutrašnje energije u pravcu realizacije), jarko crveni obrnuti trougao (simboliše kreativnu energiju, ženski princip – Šakti koji pšdstiče životnu energiju), zlatno jaje (isceljujući i ispunjavajući simbol, simbol Sopstva), beli mesećev srp (simbol vode tj. emocija), heksaghram (sjedinjeni muški i ženski princip, vraćanje praizvoru), beli lotosov cvet (simbol duhovnog otvaranja i čistote duše), plamen sveće (buđenje intuicije i znanja), duga (simbol prolaznosti svih stvari), beskrajno zvezdano nebo (večnost postojanja i ništavnost individualnosti odnosno problema sa kojima se suočavanmo) itd.

Jogička filozofija, kao i moderna psihologija, razlikuju tri stanja svesti: svesno, podsvesno i nesvesno. Svakom od ovih stanja svesti odgovara određena električna aktivnost neurona u mozgu prikazana u sledećoj tabeli:

 

STANJE
SVESTI

PSIHOLOŠKA
DIMENZIJA

MOŽDANI
TALASI

 ISKUSTVO

1.

Budnost

Svesni um

Beta (12-30 Hz)

Čulna svesnost, spoljašnji doživljaji i saznanja

2.

Joga Nidra

Nadsvesni um – hipnagogna granica između budnosti i spavanja

Alfa (8-12 Hz)

Duboka relaksacija, vizije, svesno sanjanje, osvešćivanje arhetipova

3.

San

Podsvesni um

Theta (4-12 Hz)

Oslobađanje emocija, potisnutih strahova i želja

4.

Duboki san

Nesvesni um

Delta (0-4 Hz)

Buđenje instikata i primitivnih nagona

Kao što se vidi iz tabele, Joga Nidra predstavlja granicu između budnosti i sanjanja. Kada je telo potpuno opušteno a sva čula povučena (osim čula sluha, kako ne bismo zaspali), um se smiruje i usporavaju se moždani talasi. U početku su Alfa talasi dominantni i to stanje naziva se hipnagognim stanjem svesti. Vremensko trajanje ovog stanja svesti je obično od tri do pet minuta. Nakon toga, svest se povlači i padamo u san. Međutim, cilj Joga Nidre je da se ova granica između budnosti i snova što više produži. U početku će to možda biti teško, ali nakon nekog vremena, svest uspeva da ostane budna, pa čak i kada se aktivnost mozga uspori do Theta i Delta talasa, što se dešava u dubokom stanju Joga Nidre ili u stanju meditacije. Ukoliko u toku Joga Nidre uspemo da održimo svesnost prolazeći kroz dublje nivoe svesti, npr. kada je moždana aktivnost na Theta talasima, tada dolazi do oslobađanja svega onog što je duboko potisnuto u nama (emocije, želje i strahovi) i što iz naše podsvesti rukovodi našim svakodnevnim životom, navikama, reakcijama i slično. Ako se desi da zaspimo, relaksacija će se ostvariti samo na fizičkom nivou, mada je ponekad i samo to dovoljno – telo i um uvek utiču jedno na drugo, pa će opušteno telo opustiti i druge aspekte naše ličnosti.

Kada čovek jako umoran legne na spavanje obično odmah utone u san, prelazeći direktno sa Beta na Theta talase. Preskačući tako Alfa stanje, dešava se da ljudi ujutro ustaju umorniji nego što su legli. Upravo nam Alfa, a zatim i dublja stanja svesti, omogućavaju da se rešimo trostruke napetosti: fizičke, mentalne i emotivne. Kažu da jedan sat Joga Nidre, ako se postigne potpuna relaksacija, zamenjuje četiri sata konvencionalnog spavanja.

Dobrobiti joga nidre:
•    poboljšanje kreativnosti;
•    povećana otponost prema stresu;
•    transformacija ličnosti;
•    psihološka priprema sportista;
•    poboljšanje memorije i
•    terapijska primena – isceljivanje putem vizualizacije i pozitivnih afirmacija.

  1. Autor: Master prof. filozofije Maja Vučković, sertifikovana instruktorka Tradicionalne joge, S-VYASA joga univerziteta, Fakulteta za sport i turizam – TIMS i Vidya Yoga škole. Registrovana instruktorka joge kod joga alijansi, akreditovana nominacijama: RYIT 500 (registrovani međunarodni učitelj joge), E-RYT 200 (iskusni registrovani učitelj joge) i YACEP (pružalac kontinuirane edukacije), s profesionalnom licencom i dozvolom za rad Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.

 

Časovi Joga Nidre održavaju se na različitim lokacijama u Novom Sadu. U Fit Land studiju vodim ih prema sledećem RASPOREDU.

Ukoliko ste zainteresovani za grupne ili individualne časove Joga Nidre, slobodno mi se javite putem formulara moji se nalazi OVDE.

Literatura:

1. Saraswati, Swami Satyananda: Yoga nidra.  Monghur, Bihar, India: Bihar School of Yoga, 1982.


[1] Homunkulus predstavlja značaj pojedinih delova tela onako kako ih mozak doživljava. Radi se o projekciji delova tela po funkcionalnim principima - po značaju a ne po realnoj veličini. U motorni i senzorni korteks stižu putevi iz talamusa na taj način što odslikavaju opštu šemu tela. Ako bi se zone ovih delova korteksa precrtale, dobio bi se nesrazmeran patuljak sa ogromnom glavom, licem, usnama, jezikom i rukama, kod kojeg bi svi ostali delovi tela bi bili mali.

Welcome to My Site!

Here you will find a variety of articles on bioethics, aesthetics, ecophilosophy, activism for animal rights and protection, as well as tips for healthy and peaceful life - yoga, veganism etc. Also artistic and decorative items I create, a part of the workshop AHIMSA YOGA & ART
I hope you will find much more than that, an motivation for your activities and personal development in the first place.
Namaste, Maja
 

Basket

Cart is empty
Cart is empty
http://maja-vuckovic.com/inner.php/en/shop/

Newsletter

Register now!
Un-subscribe

If you want to stop receiving newsletters write here the Removal Code shown in newsletter you reveived by us and click Un-subscribe.

http://maja-vuckovic.com/inner.php/en/ajax
Please wait...
Invalid e-mail address

Gallery

Quotes

Animals are not pets, laboratory or labor animals by birth, but they are grown by man, cultivated and sold for that purpose; they are free beings who become all that by the captivity.

Next
http://maja-vuckovic.com/inner.php/en/ajax
Please wait...

Poll

Koji način ishrane primenjujete?
Click on an option to vote.

Partners and Accreditations

       

      

       

vidza zoga