LanguageSearchContactFacebookYouTubeLinked In
English Serbian Latin

Fractals

Duša pamti slikama. – Aristotel

Metoda crtanja fraktala

Crtanje fraktala ili fraktalno crtanje pedstavlja novu formu art-terapije kao tehnike pomoći (engl. fractal coaching) i samopomoći. Edukacija iz fraktalne tehnike odvija se kroz samostalni rad i namenjena je širokoj populaciji.

Prapočeci fraktalnog metoda sežu do starog veka i egipatske kulture, gde su se poštovala isceliteljska svojstva boje i svetlosti (hromoterapija i helioterapija). Kako boje i svetlost deluju na ljudske emocije neprestana je tema mnogobrojnih naučnih i umetničkih traganja. Šezdesetih godina prošlog veka francuski matematičar Benoa Mandelbro (Benoît Mandelbrot) uspeo je da matematičku formulu pretvori u vizulni oblik. Tako su nastali fraktali. Fraktal je geometrijski oblik koji se može uvećavati u nedogled, pri čemu se otkriva bogatstvo njegovih nevidljivih detalja. Uočava se da postoji istovetnost između celine oblika i njegovih manjih delova, pa je tako fraktal zapravo objekat  koji se sastoji od umanjenih verzija samog sebe.

Terapijsku metodu crtanja fraktala osmislila je Tanzilia Polujahtova, klinička i porodična psihološkinja koja radi u Rusiji. Od 1991. godine, kada je osmišljena ova metoda, Tanzilia Polujahtova napravila je mnogobrojne kliničke testove i studije koje potvrđuju činjenicu da su se osobe koje su crtale fraktale brže oporavljale od bolesti.

Metoda pomaže ljudima koji imaju iskustvo traume, koji su u stresu, anksioznosti, depresiji i ostalim negativnim psihološkim stanjima. Pokazalo se da tehnika crtanja fraktala ne utiče pozitivno samo na oporavljak od bolesti i različitih negativnih stanja, već također daje odgovore na pitanja kako upoznati samoga sebe, kako dobiti pristup informacijama skrivenima u dubinama naše podsvesti, kako naučiti prepoznati svoje životne ciljeve i ostvariti svoja postignuća te kako se podignuti na noi stupanj u razvoju.

Fraktalni crtež je energetski crtež. Njegova vibracija prodire u naše teelo, misli i osećaje. Crtajući fraktale mi se otvaramo višoj svesti te oslobađamo kreativnu energiju. Povezujemo se sa bićem koje je izvor sreće, veselja, zadovoljstva i svih duhovnih vrednosti. U svetu apstraktnih boja i linija dobijamo mesto u kojem misli nestaju. Ostaje samo duh spojen s višim vibracijama. Crtanjem fraktala uranjamo u meditativno stanje u kojem postoje samo sklad i ravnoteža. Dok crtamo, mi se menjamo. Otvaramo se novim mogućnostima. Dakle, crtanjem kao art-terapijom budimo kreativni i intelektualni potencijal u cilju što konkretnijeg pristupa problemima koje život neminovno donosi, te usaglašavamo duh, telo i psihu, čitavo naše biće, i to na najjednostavniji način – crtanjem.

Zašto fraktali?

Iako fraktale najčešće vidimo kao rezultat stvaranja u nekom računskom programu, takođe ih vidimo i u prirodi.  Promotrite li oblik pahuljice, šenona, lista ili čuvarkuće otkrićete kako se celina raščlanjuje na delove koji su zapravo istog oblika kao i celina.

 

Uzmimo list paprati. On je sastavljen iz mnoštva nekakvih rebara. Posmatrajmo jedno rebro – ono je sastavljeno, opet, od listića u vidu rebara, a oni opet od novih i sve manjih i manjih. To su fraktali. Ako pogledamo brokoli videćemo isto. Njegovo mnoštvo zelenih cvetova sačinjeno je od mnoštva zelenih cvetova koje čini mnoštvo zelenih cvetova i još dublje. To su fraktali u tri dimenzije. Stablo drveta se grana na sve manje i manje grane i grančice. Naš sistem krvnih sudova je sličan drvetu, zatim plućni sistem, pa onda izgled DNK, sapunica, kristalisani med, listovi mnogih biljaka, slika munje, pahuljica, leopardove šare.

Identična slika ove prirodne lepote ustanovljena je u matematici. Preciznu matematičku definiciju dao je matematičar Mandelbrot u sledećem obliku – Fraktali su skupovi tačaka čija je fraktalna dimenzija veća nego topološka dimenzija.

To su, zapravo, objekti koji, kada se uveličaju, sami sebe sadrže. Kada pogledamo jedan njegov deo, on izgleda slično ili potpuno isto kao početni oblik i takođe je sastavljen od istih takvih oblika sve manjih i manjih do u beskonačnost (ili bar dok priroda ne kaže stop deljenju, a za naše oči to je nekada prilično beskonačno).

Naše telo je jedan veliki fraktal u kojem se ogleda cjelina – Univerzum. A naše misli i osećaji su manji delovi tog istog fraktala u kojima se takođe ogleda celina. Sav svet oko nas i unutar nas je zapravo sastavljen od nekog vida fraktala. Mogli bismo reći čak i da je metodika našeg razmišljanja fraktalna.

Kratka istorija fraktala

Još je antički astronom i matematičar Apolonije uvideo da unutar jedne kružnice možemo upisati beskonačno mnogo manjih kružnica koje se dodiruju i time uveo fraktale u matematiku. Kasnije, fraktalna struktura pominje se u 17. veku u Lajbnicovim radovima.

U 19. i početkom 20. veka razni matematičari se bave crtanjem i proučavanjem fraktalnih oblika. Tada su nastale Kohova pahuljica, trougao Serspinskog i tepih Serspinskog, Hilbertova kriva. Tek razvojem kompjutera ova umetnička oblast matematike mogla je da dođe do izražaja.

Pomenuti Benoa Mandelbrot se smatra ocem fraktala. On im je osim definicije 1975. godine podario i ime – latinski fractus znači razlomljen, slomljen, polomljen. Koliki je njegov značaj za eru u kojoj živimo govori činjenica da je Mandelbrotov skup najpoznatija slika proizišla iz matematike našeg doba i može se apsolutno smatrati kulturnom ikonom ovog vremena.

O tehnici crtanja

Fraktalni crtež nam za vrlo kratko vreme pruža  uvid u stanje u kome se nalazi jedna osoba (ili mi sami) – dijagnostički fraktal. Zatvorenih očiju iscrtavamo naš energetski crtež i olovkom (bojicom) u ruci, na papiru, suočavamo se sa ličnim otporima, željama, potrebama, učeći se novim sposobnostima,  iskustvu, što je put ka kvalitativnoj promeni života – korekcijski crteži.

Prvi crtež radi se obavezno sa instruktorom, a svi  ostali  mogu se raditi samostalno (završena edukacija). Prva 3 fraktala su dijagnostički, a ostali (18 njih) su korekcijski, koji nas vode u ličnu promenu. Crteži moraju biti završeni za najviše četrdesetak dana od trenutka započinjanja ciklusa. Veći ciklus radi se jednom godišnje.

 Postoji nekoliko vrsta fraktala:

  • dijagnostički i korekcijski fraktali – crtaju se kada osoba želi da uravnoteži svoju energiju, usmeri svoj život u pravilnom smeru. Prvo se radi testiranje unutrašnjeg stanja, a zatim korekcija. Analizom prva četiri korekcijska fraktala jasno se može definisati problem osobe koja ga crta. Zatim se crtanjem ostalih fraktala (sveukupno 21) radi korekcija, odnosno „ispravljanje“ problema.
  • grupni fraktali – crtaju se u paru u svrhu poboljšanja odnosa
  • fraktali u svrhu ispunjenja želja – crtaju se ukoliko želimo da radimo na određenom problemu
  • umetnički fraktali – crtaju se iz same potrebe za umetničkim izražavanjem
  •  

Za sve vrste fraktala tehnika crtanja je ista. Crtež se izvodi zatvorenih očiju, a vreme crtanja zavisi od vrste fraktala. Po završetku, crtež se boji drvenim bojicama. Boje se biraju intuitivno, ili prema njihovoj funkciji.

Nauka je otkrila da boja ima učinak na ljudsko zdravlje i raspoloženje, a o tome govori i ajurveda, nasjstariji poznati sistem nauke o životu. Kada crtamo fraktale mi se koncentrišemo na boju. Boja dopire kroz naše oči i uzrokuje terapeutski efekt. Svaka boja ima drugačije delovanje. Za vreme crtanja korekcijskih fraktala koriste se terapeutske kombinacije boja. Uz njihovu pomoć osoba može da napravi korekciju vlastitog unutarnjeg stanja.

Kome je namjenjeno?

Ova metoda namenjena je psiholozima, terapeutima, učiteljima, vaspitačima, umetnicima, lekarima, roditeljima, kao i svima koji rade na samospoznaji i ličnom razvoju. Svima onima koji žele da reše svoje životne probleme kao i onima koji pomažu drugima da reše svoje životne probleme.

Može se crtati i u paru. Ako crtamo u paru možemo se bolje upoznati. Tako otkrivamo novi put komunikacije. Crtajući zajedno bolje se možemo razumeti, možemo učiti jedni od drugih ili rešiti probleme zajedno. Jedna osoba crta linije, a druga boji polja. Iako je vrlo zabavno, ne crta se u svrhu zabave. Jedan mali deo života jedne osobe spaja se s životom druge osobe. Osoba čije linije mi bojimo ima priliku da se oseća bolje, oseća našu podršku i pomoć. Ako je osoba bolesna može se oporaviti, ako je osoba tužna može se razveseliti.

Crtanje fraktala je takođe vrlo lep i koristan način da provedete vreme s porodicom. Deca posebno uživaju u crtanju fraktala.

Dijagnostički fraktali:

Korekcijski fraktali (elementi):

Korekcijski fraktali (simboli):

Grupni fraktal - sa Elenom (3,5 godine):

Umetnički fraktali (OM, Obala, Spirala, Lotos):

Ruka zdravlja:

Autor fraktala: Maja Vučković

U tekstu su korišćeni materijali portala CRTANJE FRAKTALA.

Obuku crtanja fraktala završila sam 2016. godine. Ukoliko vas zanimaju instrukcije u vezi sa njihovom izradom, javite mi se putem formulara koji se nalazi OVDE.

Welcome to My Website!

Here you will find a variety of articles on bioethics, aesthetics, ecophilosophy, activism for animal rights and protection, as well as tips for healthy and peaceful life - yoga, veganism etc. Also artistic and decorative items I create, a part of the workshop AHIMSA YOGA & ART
I hope you will find much more than that, an motivation for your activities and personal development in the first place.
Namaste, Maja
 

Basket

Cart is empty
Cart is empty
https://maja-vuckovic.com/inner.php/en/shop/

Newsletter

Register now!
Un-subscribe

If you want to stop receiving newsletters write here the Removal Code shown in newsletter you reveived by us and click Un-subscribe.

https://maja-vuckovic.com/inner.php/en/ajax
Please wait...
Invalid e-mail address

Gallery

Quotes

Peace in the world will prevail when the ethics of nonviolence are fully accepted. Not in the theory, but in practice.

Next
https://maja-vuckovic.com/inner.php/en/ajax
Please wait...

The most popular article

ESSAY: OM - Music of the Spheres

Vibration that connects with the Universe

OM ili AUM je drevna sanskritska reč koju su prvi put spoznali (čuli i osetili) vedski mudraci ri... More

Partners and Accreditations

       

      

       

vidza zoga