JezikPretragaContactFacebookYouTubeLinked In
English Serbian Latin

Kompozicija jantre

Kompozicija jantre

Svaka Jantra se sastoji od okvira Jantre koji je u obliku kvadrata sa četiri tzv. kapije. Kapije se nalaze sa svake strane po jedna i obično se prikazuju u obliku slova T, mada postoje i drugi oblici. Unutar kvadrata se nalaze kružnice sa nizovima lotosovih latica. U sredini Jantre se najčešće nalaze trouglovi koji su poslagani na različite načine, zavisno od vrste jantre. U samom centru jantre se nalazi tačka, koja čini središte jantre. Ona se naziva "bindu". Ovakav oblik jantre opisan je u mnogim Vedskim spisima poput Gopala Tapani Upanišade, Brahma Samhite.

Prema predanju, taj oblik predstavlja model po kojem je stvorena i u kojoj počiva čitava kreacija, prvenstveno duhovna, a zatim i materijalna. Materijalna energija je stvorena po uzoru na svoj duhovni izvor energije. Dakle, oblik jantre je dakle seme sve kreacije čije je ishodište na samom izvoru svih energija, u samom duhovnom svetu. Kao takva, jantra ima potencijal usmeravanja stvaralačkih energija. Stoga korišćenjem jantre omogućavamo kreativnoj energiji da ispolji svoj uticaj.

Jantra može sadržavati više boja ili samo jednu boju. Međutim, najčešće su višebojne jer se energetski učinak i čistoća jantre se povećavaju korišćenjem boja. Boje jantri su boje različitih planeta i smerova, a koriste se da bi se energija određene planete ili smera manifestovale u jantri.

Evo nekih opisa jantri, načina njihovog obožavanja i rezultata koji se dobijaju njihovim obožavanjem iz Gopala Tapani Upanišade i Brahma Samhite:

"Mudraci rekoše:

Molimo te, opiši obožavanje Govinde koji je Nad Duša svega i koji održava sve.
Brahma reče:
Božji oltar treba biti zlatni lotos sa osam latica. Unutar lotosa trebaju biti postavljena dva trougla i mantra "klim Krišnaja namaha", Kama-gajatri mantra i ananga-gajatri mantra. Zatim se trebaju ponuditi sastojci za obožavanje poput mirisnih štapića, vode, lampe i ostalih darova. Zatim osoba treba obožavati Božje ekspanzije, počevši od Rukmini, obožavatelje predvođene sa Indrom, obožavatelje predvođene sa Vasudevom, šobožavatelje predvođene sa Arđunom i obožavatelje predvođene sa Indranidhijem.

Onaj ko u vrijeme izlaska Sunca, u podne i u vreme zalaska Sunca vrši takvo obožavanje i Bogu nudi razne ponude dostiže sve. On zaista može dostići sve. U vezi sa tim postoji sledeći stih: Bog Krišna je sveobožavani, sveprožimajući kontrolor, iako je uvek jedinstven i nepodeljen manifestuje se u različitim oblicima. Oni koji su inteligentni obožavaju Ga na Njegovom oltaru (opisanoj jantri). Oni, i nitko drugi, dostižu večnu sreću. Brahmane koji Ga obožavaju na Njegovom oltaru, največeg među večnima i najvećeg među najsvjesnijima, onoga koji ispunjava želje mnogih, oni, i nitko drugi, dostižu savršenstvo."

Gopala Tapani Upanišada, stihovi 17.-21.

"Krišnino izvanredno mesto poznato kao Gokula ima hiljade latica i cvetnu krunu kao kod lotosa izniklog iz dela Njegovog aspekta beskonačnosti, čiji je izdanak listova Krišnino pravo prebivalište. Izdanak tog transcendentalnog lotosa područje je u kojem boravi Krišna. To šesterokutni je lik, prebivalište uvek prisutnog prevladanog i prevladavajućeg aspekta Apsoluta. Poput dijamanta, središnji potporni lik samoobasjanog Krišne stoji kao transcendentalni izvor svih moći. Sveto ime, koje sastoji se od osamnaest transcendentalnih slova, očituje se u šesterostrukom liku sa šesterostrukom podelom.

Izdanak tog večnog područja Gokule šestorougano je prebivalište Krišne. Njegove latice prebivalište su gopija, delića Krišne, kojem one predane su s najvećom ljubavlju i s kojim istovrsne su u suštini. Latice prekrasno sijaju, poput mnoštva stenki. Ispruženi listovi tog lotosa čine prebivalište nalik vrtu, duhovno prebivalište Krišnine najvoljenije, Šri Radhike. Opasujući rubne delove Gokule pruža se tajnovito četverougaono mesto po imenu Švetadvipa, na svim stranama podeljeno na četiri dijela. U svakom od ta četiri dela se nalaze prebivališta Vasudeve, Sankaršane, Pradjumne i Anirudhe.

Ta četiri podeljena prebivališta okružuju četverostruke ljudske potrebe u vidu pobožnosti, blagostanja, osetilnog uživanja i oslobođenja, kao i četiri Vede - Rik, Sama, Jađur i Atharva, koje se bave mantrama i koje su temelj ostvarenja četverostrukih svetovnih potreba. Deset trozubaca usmereno je u deset smerova, uključujući zenit i nadir. Osam smerova ukrašeno je s osam dragulja. Deset smerova štiti deset zaštitnika (vladara smjerova) u obliku mantri. Družbenici plave, crvene i bele puti, kao i izvanredne moći koje nose imena Vimala itd., sjaje sa svih strana. Gospodar Gokule je transcendentalni Vrhovni Bog, istinsko jastvo večnih zanosa. On je vrhovno  moćni nad svim moćnima, živo zaokupljen užicima transcendentalnog područja i nedodirnut Svojom materijalnom moći."

Šri Brahma Samhita, stihovi 2.-6.

Autor: Maja Vučković

 

Dobrodošli na moj sajt!

Ovde ćete naći tekstove o bioetici, estetici, ekofilozofiji, aktivizmu za prava i zaštitu životinja, zatim alatke za zdraviji i spokojniji stil života, kao što su joga i veganstvo, ali i upotrebne i ukrasne predmete koje izrađujem, a koji su deo radionice AHIMSA YOGA & ART.
Nadam se da ćete ovde pronaći mnogo više od toga, pre svega motivaciju za svoje aktivnosti i lični razvoj. 
  1. Namaste, Maja

Korpa

Korpa je prazna
Korpa je prazna
http://maja-vuckovic.com/inner.php/shop/

e-Obaveštenja

Registruj se sad!
Odjava

Ako želite da se odjavite sa liste, upišite kod za odjavu koji ste dobili kad ste kliknili na odjavu.

http://maja-vuckovic.com/inner.php/ajax
Molimo sačekajte ...
Nevažeća e-mail adresa

Galerija

Citati

Poštovanje osnovnih prava i nevrstističko delovanje bi trebalo da bude naša svakodnevica, ukoliko odista želimo da budemo humani, jer to ne možemo postići rečju ili mislima, već samo delima.

Dalje
http://maja-vuckovic.com/inner.php/ajax
Molimo sačekajte ...

Anketa

Koji način ishrane primenjujete?
Click on an option to vote.