LanguageSearchContactFacebookYouTubeLinked In
English Serbian Latin

READ: 10 Amazing Facts About Sri Yantra

READ: 10 Amazing Facts About Sri Yantra

Shree Yantra, "kralj" svake svete geometrije

U tradiciji joge jantre se koriste za meditaciju, a u vedskoj astrologiji (đotišu) koriste se da bi izrazile energije pojedinih planeta. Vastu, drevna arhitektonska nauka življenja, koristi jantre kako bi uravnotežila suptilne energije prostora.

Potvrđeno je da posmatranje jantre može da uravnoteži obe polovine mozga i da umiri um. Nije lako nacrtati je, a preciznost kojom se prepliću njeni trouglovi privlači posmatrača u njeno središte, otvarajući uvek iznova nove prostore, nove dimenzije spoznaja. Kroz jantru možemo da putujemo i obrnutim putem. Iz spoljašnjeg sveta, onoga kojeg smatramo stvarnošću, jantra nas vodi na put povratka duše prema svom izvoru pa tako reprezentuje našu čežnju za jedinstvom i mirom, naše duhovno putovanje.

Šri jantra ili Šri čakra, "majka svih jantri", je sveti geometrijski obrazac kojeg su praktičari Sidha joge (Siddha Yoga) i njihovi učenici koristili kako bi otkrili tajne univerzuma. Dijagram ove jantre formiran je pomoću 9 trouglova koji zrače iz centralne tačke (bindu) oblikujući geometrijsku matricu, alat koji su mudraci Advait vedante (Advait Vedanta), pravca hinduističke filozofije, upotrebljavali za savladavanje "nauke o stvaranju i razaranju". U spoljašnji kvadrat s četiri ulaza upisana je kružnica unutar koje se nalaze trouglovi. Savršeno usklađeno isprepletanje pet trouglova usmerenih prema dole, Šakti energije, i četiri trougla usmerena prema gore, Šiva energije, stvara čak 43 manja trougla.

Veličanstvenost, primat i značaj Šri jantre je nemoguće sročiti, ali možemo pokušati da delimično rasvetlimo ovaj geometrijski obrazac, kojeg većina sledbenika vedskih znanja (Sanatan Dharma) zapravo nije svesna.

Mali broj onih koji su upoznati sa ovom duhovnom geometrijskom matricom su ili praktikanti Sidha joge, sledbenici Šri Vidja škole tantre (Sri Vidya), ili vatreni poklonici vrhovne boginje Adi Šakti (Aadi Shakti).

Ovde ćemo prikazati neke od najneverovatnih činjenica o Šri jantri (Shree Yantra):

1. Šri jantra predstavlja mikrokosmički nivo univerzuma, kao i ljudsko telo.

Svaki krug u Šri jantri odgovara jednoj od čakri (energetskom centru) u ljudskom telu. Stalno rotirajuća i stalno šireća Šri jantra takođe predstavlja i univerzum. 

2. Smatra se da je Šri jantra slikovni prikaz mantre Om  (Aum), koja je izvorni zvuk stvaranja.

Zvuk Om na tonoskopu (instrumentu koji se koristi za kreiranje obrazaca koji odgovaraju različitim zvukovima) stvara geometrijski model sličan Šri jantri. Da li je to slučajnost? Malo verovatno.   

Dr Hans Dženi (Hans Jenny), pionir u oblasti kimatike, nove naučne discipline koja proučava uticaj vibracija i stojećih talasa na formiranje materije, prvi je obelodanio ovu korelaciju u modernom vremenu. Drevni mudraci su, očigledno, uspeli da projektuju sveti zvuk Om u geometrijski oblik. 

108 je, veruje se, numerička prezentacija Om zvuka i Šri jantre kao njegove vizuelne prezentacije (o simbolici tog broja možete čitati OVDE).

3. Čakra Šri jantre se formira pozicioniranjem 5 trouglava okrenutih naniže i 4 okrenutih naviše, kombinacijom muškog i ženskog principa.

Trouglovi okrenuti naniže reprezentuju ženski princip, Šakti (Shakti), dok trouglovi okrenuti naviše preprezentuju muški princip, Šivu (Shiva).

Svih 9 trouglova, unakrsno postavljenih, dovode do stvaranja 43 manja trougla. Svaki od njih predstavlja božanstvo ovezano sa određenim aspektom postojanja.

4. Šri čakra predstavlja beskonačnu moć boginje, to je geometrijski oblik nje same.

5. Ona nije samo kreacija intelekta ili jedan od centalnih simbola Vedante; njena geometrija, kažu mudraci, stupa na snagu tokom samorealizacije jogija u samadiju (samadhi), višem obliku meditacije.

6. Šri jantra se poštuje i služi kao instrument meditacije na tri načina – kao dvodimenzionalna i u dva 3D oblika.

7. Ova jantra predstavlja neku vrstu hodočašća za jogija. Budući da je Šri jantra "univerzum u malom", jogi se, koristeći je, uzdiže do bindu tačke, izvora kreacije, ujedinjujući se s univerzumom.

Mapa Šri jantre za duhovne tragaoce predstavlja putovanje sa zemaljskog na kosmički plan, odnosno put ka finalnom prosvetljenju; od spoljnjih pravougaonika ka centru univerzuma, mestu porekla i jedinstva u kojem se spaja sa vrhovnom svešću. 

8. Matematika uključena u izradu ovog geometrijskog simbola je toliko kompleksna da se matematičari često pitaju kako su "vedski ljudi" (sanskritski Ariji) mogli da je urade bez poznavanja današnje matematike. 

Pi, zlatni presek ili Fibonačijev niz kao geometrijski model poznat je vedskim mudracima već hiljadama godina.  

Današnji računari mogu da stvore takav obrazac s velikom lakoćom, ali ako bi neko to uradio na papiru, bez pomoći kompjutera, prošao bi mu ceo život u pokušajima! Zajedničko objašnjenje nekih matematičara je da su Indijci bili veoma dobri u korišćenju svoje imaginacije.    

9. Za jogije, Šri jantra je neka vrsta zvučne viljuške koja im pomaže da se povežu sa univerzalnom svešću.

Šri jantra je, kažu mudraci, poput mašine koja apsorbuje kosmičku energiju. Ona geometrijski reprezentuje većinu svetih zvukova u univerzumu.

10.  Šringeri hram (Sringeri Sri Sharadamba), čuveno svetilište posvećeno boginji Sarasvati, koje se nalazi 335 km od Bengalora, ima savršenu Šri jantru.

To je mesto prvog centra za religijske studije (matha).

Smatra se da posedovanje Šri jantre u dvodimenstionalnom obliku, kao postera ili slike, ili njene trodimenzionalne projekcije (Meru), može doneti sreću i ukloniti negativne vibracije. To svako može učiniti jednostavnim postavljanjem jantre na određena mesta u stambenom ili poslovnom prostoru. Međutim, neki zalaze dublje u tajne ovog simbola meditiraju nad Šri jantrom kako bi zadobili direktna unutrašnja iskustva ove svete geometrije.

* NAPOMENA: Jantre nisu amuleti i nemaju navedena delovanja same po sebi već samo potenciju toga, "seme", poput biđa mantri. Da bi se određeno dejstvo ispoljilo, potrebno je odabrati pogodnu jantru i postaviti je prema određenim zakonitostima, ali pre svega raditi na sebi i realizaciji uz pomoć nje kao instrumenta i drugih jogičkih tehnika samorazvoja kako bi se željeni cilj dostigao.    

  1. Autor: Maja Vučković
  2. Korišćen materijal portala Topyaps
  3.  

Welcome to My Website!

Here you will find a variety of articles on bioethics, aesthetics, ecophilosophy, activism for animal rights and protection, as well as tips for healthy and peaceful life - yoga, veganism etc. Also artistic and decorative items I create, a part of the workshop AHIMSA YOGA & ART
I hope you will find much more than that, an motivation for your activities and personal development in the first place.
Namaste, Maja
 

Basket

Cart is empty
Cart is empty
https://maja-vuckovic.com/inner.php/en/shop/

Newsletter

Register now!
Un-subscribe

If you want to stop receiving newsletters write here the Removal Code shown in newsletter you reveived by us and click Un-subscribe.

https://maja-vuckovic.com/inner.php/en/ajax
Please wait...
Invalid e-mail address

Gallery

Quotes

Animals are not pets, laboratory or labor animals by birth, but they are grown by man, cultivated and sold for that purpose; they are free beings who become all that by the captivity.

Next
https://maja-vuckovic.com/inner.php/en/ajax
Please wait...

The most popular article

ESSAY: OM - Music of the Spheres

Vibration that connects with the Universe

OM ili AUM je drevna sanskritska reč koju su prvi put spoznali (čuli i osetili) vedski mudraci ri... More

Partners and Accreditations

       

      

       

vidza zoga